Sokol slaví 160 let!!!

Tělocvičný spolek Sokol vznikl 16. února 1862. Za zakladatele jsou považováni Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Jeho první název byl Tělocvičná jednota Pražská a znakem sokol v letu. Miroslav Tyrš byl prvním starostou a Jindřich Fügner prvním náčelníkem. Hlavním heslem bylo „Tužme se!“ a pozdravem je dodnes „Nazdar!“. U zrodu Sokola stáli například Josef Mánes, který namaloval první prapor a skicu prvních krojů, Jan Neruda, J. E. Purkyně, Karolína Světlá. Aktivním členem byl od roku 1882 také náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V období první republiky byl Sokol celonárodní organizací, členem byl každý patnáctý občan a počet členů se blížil jednomu miliónu. Za druhé světové války byl spolek rozpuštěn, členové se zapojili do odboje, 12 000 členů Sokola bylo vězněno a 3 300 bylo nacisty popraveno. Podruhé byl Sokol zakázán v roce 1956 ÚV KSČ. V roce 1990 byla činnost Sokola obnovena. Naše organizace má i dnes mnoho významných členů, ale také mnoho dalších obětavých lidí, bez kterých by tato organizace nemohla dnes slavit 160 let. Máme tedy opravdu bohatou minulost a jsme na naše předky právem hrdi. I my jsme dnes slavili jak jinak než cvičením!

Tak NAZDAR!